آجرنما جام جم

تولید و فروش ،ماندگارترین و زیباترین  آجرنما با آجرنما جام جم

جدیدترین خدمات

جدیدترین مقالات

انواع آجر

انواع آجر

1397/01/29

آجر به عنوان یکی از مصالح ساختمانی از دیرباز مورد استفاده بوده است و قدیمی‌ترین مصالح ساخته‌ی دست بشر به شمار می‌آید.

آجرنما چیست؟

آجرنما چیست؟

1397/01/29

آجر به خشت‌هایی گفته می‌شود که احکام یا فرامین دولتی بر روی آن نوشته می‌شد (حک می‌گردید).

رنگبندی آجرها

رنگبندی آجرها

1397/01/29

نماسازی ساختمان از ارکان اصلی و مهمی به شمار می رود که تاثیر بسیار زیادی در زیباسازی شهر و جذابیت طرح یک خانه دارد.

آجر و معماری

آجر و معماری

1397/01/29

شاید هیچ متریالی مثل آجر نتواند زمین و رنگ و بوی خاک را برای ما زنده و حاضر سازد.

جدیدترین تصاویر